Skip to the content
Menu

Forsikring af dig og din virksomhed

Det er sikkert ikke forsikringer, du har mest fokus på, når du har travlt med at udfolde din virksomhedsidé. Men forsikringerne har stor betydning, og som iværksætter bør du altid sætte dig ind i din virksomheds og dine egne forsikringsbehov.

 

Hvilke forsikringer behøver du?

Alt afhængig af din virksomhedsform er der forskellige krav til, hvilke forsikringer du skal have − mens nogle forsikringer er lovpligtige for alle virksomhedsformer.

For enkeltmandsvirksomheder er følgende forsikringer lovpligtige:

  • Arbejdsskadeforsikring: Dækker ulykker, som rammer dine medarbejdere

  • Produktforsikring: Dækker skader på personer eller ting, der er forsaget pga. virksomhedens produkt eller ydelse

  • Ansvarsforsikring: Dækker skader, virksomhedens medarbejdere kommer til at lave på andre personer eller ting, mens de udfører deres arbejde

Udover ovenstående, skal du som selvstændig også tage højde for, at du nu ikke længere er normal lønmodtager. Som konsekvens heraf, har du ikke længere mulighed for at få sygedagpenge, og du kan heller ikke fortsætte som medlem af din hidtidige fagforening. Det kan være en god idé at tegne en frivillig sygedagpengeforsikring, som giver dig ret til dagpenge på mindstesatsen − uanset indtjening. Denne udløser også dagpenge ved graviditet og barsel og sikrer dig i tilfælde af sydom eller ved virksomhedsophør.

 

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til forsikringer?