Skip to the content
Menu

Databeskyttelseslovgivningen

Den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i den europæiske databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft. Databeskyttelseslovgivningen har stor betydning, og alle virksomheder, der behandler personoplysninger, er underlagt denne lovgivning.

Som nystartet virksomhed er det vigtigt at have styr på, hvordan du behandler personoplysninger. Du skal kunne dokumentere din behandling af personoplysninger, og du skal gennem en risikovurdering indføre passende sikkerhedsforanstaltninger – både teknisk og organisatorisk.

Hvem gælder databeskyttelseslovgivningen for?
Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men alle de oplysninger, der kan henføres til en person, fx adresse, telefonnummer og e-mail.

Databeskyttelseslovgivningen gælder for alle virksomheder, der behandler oplysninger. Det gælder uanset, hvilken type af virksomhed du driver, om du lige er startet som iværksætter, arbejder som konsulent, underviser en gang om ugen, er selvstændig murermester, eller om du sælger T-shirts fra din stue.

Implementering af den nye persondatalovgivning
Det kan være en vanskelig proces at implementere de nye krav. Vi har derfor udarbejdet en step for step guide, der kort guider dig igennem implementeringen.

Individuel skræddersyet løsning
Vores rådgivere og eksperter i databeskyttelseslovgivningen tilbyder en løsning, der sikrer, at din virksomhed overholder de nye regler. Vi kontrollerer nuværende procedurer, udarbejder en risikorapport og hjælper dig med at implementere kravene. Da hver virksomhed er unik og har forskellige behov, udarbejder vi en individuel skræddersyet løsning på baggrund af en samtale med dig/jer.

Løsningen kan blandt andet indeholde:

  • en fortegnelse over, hvilke personoplysninger der behandles samt hvorfor og hvordan
  • databeskyttelsespolitikker og -procedurer
  • databehandler- og fortrolighedsaftaler i forhold til databehandlere og leverandører
  • workshops til støtte i implementeringsprocessen
  • løbende kvalitetssikring og sparring.

Et gratis og uforpligtende møde
Din virksomheds beskyttelse af personoplysninger ligger i dine hænder. Lad os hjælpe dig med at implementere kravene i den nye forordning, så du afdækker dine forretningsmæssige risici og undgår påbud eller bøder fra Datatilsynet.

Per Sloth

Partner, chef for Risk Assurance

+45 2064 8282

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til databeskyttelseslovgivningen?