Skip to the content
Menu

Databeskyttelseslovgivningen - det bør du vide som iværksætter

Den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i en europæiske databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft. Databeskyttelseslovgivningen har stor betydning for iværksættere og selvstændige, da alle virksomheder, der behandler personoplysninger, er underlagt denne lovgivning.

Som nystartet virksomhed er det vigtigt at have styr på, hvordan du behandler personoplysninger. Du skal kunne dokumentere din behandling af personoplysninger, og du skal gennem en risikovurdering indføre passende sikkerhedsforanstaltninger – både teknisk og organisatorisk.

Hvem gælder databeskyttelseslovgivningen for?

Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men alle de oplysninger, der kan henføres til en person, fx adresse, telefonnummer og e-mail.

Databeskyttelseslovgivningen gælder for alle virksomheder, der behandler oplysninger. Det gælder uanset, hvilken type af virksomhed du driver, om du lige er startet som iværksætter, arbejder som konsulent, underviser en gang om ugen, er selvstændig murermester, eller om du sælger T-shirts fra din stue. Det er derfor væsentligt, at du som iværksætter kender til kravene for din startup-virksomhed.

Implementering af den nye persondatalovgivning

Det kan være en vanskelig proces at implementere de nye krav - også selvom du ikke er iværksætter eller startup-virksomhed. Vi har derfor udarbejdet en step for step guide, der kort guider dig igennem implementeringen og de ting, som du bør være særligt opmærksomme på, hvis du overveje at starte egen virksomhed og blive selvstændig.

Individuel skræddersyet løsning til startups

Vores rådgivere og eksperter i Databeskyttelseslovgivningen tilbyder en løsning, der sikrer, at din startup-virksomhed overholder de nye regler. Vi kontrollerer nuværende procedurer, udarbejder en risikorapport og hjælper dig med at implementere kravene. Da hver virksomhed er unik og har forskellige behov, udarbejder vi en individuel skræddersyet løsning på baggrund af en samtale med dig/jer.

Løsningen kan blandt andet indeholde:

  • En fortegnelse over, hvilke personoplysninger der behandles samt hvorfor og hvordan.
  • Databeskyttelsespolitikker og -procedurer.
  • Databehandler- og fortrolighedsaftaler i forhold til databehandlere og leverandører.
  • Workshops til støtte i implementeringsprocessen.
  • Løbende kvalitetssikring og sparring.

Et gratis og uforpligtende møde

Din startup-virksomheds beskyttelse af personoplysninger ligger i dine hænder. Lad os hjælpe dig med at implementere kravene i den nye forordning, så du som selvstændig afdækker dine forretningsmæssige risici og undgår påbud eller bøder fra Datatilsynet.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til databeskyttelseslovgivningen?