Skip to the content
Menu

Artikel: Hjælpepakkernes betydning for startups og selvstændige

Senest opdateret den 7. maj 2020.

Coronakrisen eller COVID-19 har fuldstændig slået benene væk under dele af erhvervslivet – herunder især startups og selvstændige. Heldigvis har der på Christiansborg været både ønske om og vilje til at hjælpe virksomhederne gennem den svære tid. Det er sket via en række hjælpepakker, hvoraf ordningerne med forskellige former for kompensation naturligvis er de vigtigste.

Nedenfor giver vi et overblik over de elementer i hjælpepakkerne, der især er vigtige at være opmærksomme på for startups, selvstændige erhvervsdrivende og andre mindre virksomheder.

 

Omsætningstab hos selvstændige og startups

 • Der udbetales en kompensation på 90 % af nedgangen i omsætningen. Dog ikke over 23.000 kr. om måneden i op til tre måneder (perioden 9. marts 2020 – 8. juli 2020). Altså op til 92.000 kr. for hele perioden.
 • Udbetalingen af kompensationen er betinget af, at virksomheden i kompensationsperioden har haft et fald i omsætningen på mindst 30 % sammenlignet med perioden 1. april – 30. juni sidste år. Hvis 2019 var opstartsår, eller hvis virksomheden er vækstet kraftigt, kan kravet om en omsætningsnedgang være en udfordring.
 • Det er et krav, at virksomheden havde en gennemsnitlig månedlig omsætning på 10.000 kr. i 2019.
 • Muligheden gælder under visse betingelser også for dem, der driver virksomhed gennem fx et ApS eller IVS.
 • Der kræves ingen revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen, men hvis virksomheden er relativt nystartet, eller hvis der er andre særlige forhold, kan det være nødvendigt at søge rådgivning for at undgå, at der søges om kompensation på et forkert grundlag. Kompensation, der modtages i strid med reglerne, vil nemlig skulle tilbagebetales.

 

Kompensation for faste omkostninger

 • Udbetales til dækning af faste omkostninger i form af husleje, el, vand, varme og internet mv., hvis de faste udgifter mindst udgør et samlet beløb på 16.666 kr. i perioden 9. marts – 8. juli 2020.
 • Det er en betingelse for kompensation, at virksomhedens omsætning er faldet med mindst 35 % sammenlignet med perioden 1. april – 30. juni sidste år, eller at virksomheden i en periode har haft forbud mod at holde åbent.
 • Kompensationen udgør mellem 25 % og 100 % af de faste udgifter og afhænger af omsætningstab og af adgangen til at holde åbent.
 • Ansøgningen skal vedlægges en revisorerklæring, men 80 % af udgiften til revisorbistand godtgøres, hvis ansøgningen imødekommes, mens egenbetalingen er fradragsberettiget.

 

Lønkompensation

 • Staten dækker 75 % af lønnen til funktionærer og 90 % af lønnen til timelønnede – dog max 30.000 kr. pr. måned - hvis de hjemsendes i en periode og får udbetalt sædvanlig løn under hjemsendelsen.
 • Det er et krav, at mindst 30 % af medarbejderstaben hjemsendes.
 • Der er ikke krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen, men kompensation, der udbetales med urette, vil skulle tilbagebetales.

 

Rentefrie lån

 • Virksomheder, der betaler moms på halvårsbasis, kan søge om et rentefrit lån svarende til den moms, som de har betalt for andet halvår af 2019.
 • Virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, kan låne et beløb svarende til deres moms for fjerde kvartal af 2019.
 • Læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd m.fl., der betaler lønsumsafgift, kan låne et beløb svarende til en fjerdedel af deres lønsumsafgift for 2019 alternativt den foreløbigt fastsatte afgift for første kvartal af 2020.

 

Råd og vejledning under Coronakrisen

I BDO hjælper vi med råd og vejledning om hjælpepakkerne og kompensationsordningerne til virksomheder over hele landet, som er ramte af Coronakrisen. Vi har sammensat et team på 40 revisorer og konsulenter, som vi har gjort til eksperter i hjælpepakkerne.

Vil du læse mere om Covid-19 og hjælpepakkerne? Så besøg www.bdo.dk/covid-19, hvor vi har samlet et overblik over seneste nyt, faglige artikler, nye analyser, webinarer og nyhedsbreve.

Vores rådgivere og specialister sidder alle hverdag fra klokken 8 -17 klar til at svare gratis på dine spørgsmål om de hjælpepakker og øvrige lovændringer, der relaterer sig til Covid-19.

Vi sørger for at optage størstedelen af vores informationswebinar med opfølgning på hjælpepakker til erhvervslivet. Her kan du se eller gense de seneste webinarer.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til covid-19 hjælpepakkerne?