Skip to the content
Menu

Publikation: Forretningsplanen

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan for din kommende virksomhed kan være med til at gøre din virksomhedsstart mere overskuelig for dig selv, men den kan også medvirke til at overbevise de samarbejdspartnere, som du i opstartsfasen skal have til at tro på, at din idé er klar.

Inden du bestemmer dig for at starte virksomhed, bør du udarbejde en forretningsplan. Denne kan have et omfang af mange sider, men kan også være mere summarisk. Ved at udarbejde en forretningsplan bliver du tvunget ud i nogle overvejelser om din idé, som er med til at konkretisere dine tanker og planer for din virksomhed. På den måde hjælper forretningsplanen dig med at være på forkant. Det vigtigste ved forretningsplanen er således den proces, der ligger i udarbejdelsen af den. Forretningsplanens indhold skal derfor beskrive en række forhold, som får indflydelse på din virksomheds eksistensbetingelser.