Skip to the content
Menu

Arne Riis: Startups, Covid-19 og investering

Arne Riis er en af BDO’s eksperter inden for international skat og rådgiver virksomheder inden for områder som nationale og internationale aspekter af virksomhedskøb og finansiering. Arne Riis har arbejdet tæt sammen med banker samt private equity- og venturefonde, der investerer i startups inden for blandt andet teknologiindustrien. Han giver her svar på en række centrale spørgsmål om, hvad indvirkning Covid-19 kan have på investeringslandskabet for startups i Danmark.

Hvis du skulle give en generel oversigt over investeringssituationen for startups her i slipstrømmen af den første bølge af Covid-19, hvordan ville du så beskrive den?

Arne Riis: Mange venter selvfølgelig på at se, hvor vi er på vej hen. Når det er sagt, så er der generelt tale om to modsatrettede kræfter.

Som regel betyder en stærk økonomi, som den vi så i tiden op til Covid-19, at iværksættere sidder med de bedste kort på hånden, når det kommer til at søge midler. I en nedadgående og/eller usikker økonomi vil det ofte være investorer, der står stærkest, da der vil være mindre mængder risikovillig kapital i markedet. Det samme har i mange tilfælde vist sig at være gældende nu her.

En række faktorer trækker dog også den anden vej. For det første har investorer – specielt inden for private equity (PE)- og venture capital (VC)-segmenterne – mere kapital på hånden nu, end de længe har haft - hvis ikke nogensinde. Samtidig har Covid-19 udstillet, at mange virksomheder og organisationer har brug for investeringer for at øge robustheden og fleksibilitet i deres forretningsstrukturer, mens områder som telemedicin og online læring boomer, så der er et oplagt marked for investeringer i innovative løsninger, som dem mange startups leverer.

Covid-19 har ramt bredt og betyder ændringer inden for mange område. Hvad er nogle af forandringer, vi har set – og vil se – for investorer?

Arne Riis: Som udgangspunkt vil jeg sige, at der er kommet mere fokus på robuste forretningsmodeller. Kan din forretning med andre ord holde sig kørende, når forholdene ændrer sig dramatisk, som vi har set i forbindelse med Covid-19. Der er samtidig kommet mere fokus på supply chains, og hvordan du eventuelt har en backupplan, hvis uheldet er ude.

Hjemmearbejdestrategier og -muligheder er et andet område, hvor der kan være mere fokus. Samarbejdsværktøjer og online platforme står stærkt på baggrund af det, men skal samtidig have noget unikt at byde på for at skille sig ud fra Slack, Microsoft Teams osv. Digital omstilling har været et fokusområde i et stykke tid, men det er ikke blevet mindre af, at der har været mange eksempler på, hvordan teknologi er afgørende for, hvor stor indvirkning Covid-19 har på driften.

Generelt er investorer, ligesom det er tilfældet for mange andre, stadig i fuld gang med at finde ud af, hvilke effekter fra Covid-19 der kommer til at være kortvarige, og hvilke der kan være mere permanente ændringer. Det er et af de områder, som vi rådgiver både virksomheder og investorer om for tiden. Både herhjemme og globalt i de mere end 160 territorier, hvor BDO er til stede.

Mange virksomheder – specielt startups og i SME-segmentet – kan være specielt sårbare overfor indvirkning fra Covid-19. Hvad er dine råd til dem i forhold til den umiddelbare situation?

Arne Riis: Det er klart, at fokus på kort sigt for nogle er overlevelse. Langt de fleste kan stå med behov for dramatiske omstruktureringer. Samtidig er det klart, at Covid-19 kommer til at være en længerevarende kamp, og at der vil være behov for ekstra kapitaltilførsel for mange startup-virksomheder. Mange startups arbejder med en såkaldt burn-rate, der dækker over, hvor mange penge udover indtjeningen der bruges hver måned. Her vil der ofte være behov for at bringe den ned.

Bridgelån og økonomisk omstrukturering vil være fokuspunkter for mange. Få styr på likviditeten, og fokusér benhårdt på at skære omkostninger og strømline driften. Sideprojekter eller nye projekter bør som udgangspunkt skulle sættes på pause. Hvis din eksisterende runway er lidt længere, så vil jeg råde til at eventuelt fokusere på, om man blandt sin bestyrelse eller rådgivere har de fornødne forbindelser og ekspertise inden for investeringsbranchen.

Vil fokus fra investeringssiden være på bridgelån og på at sikre eksisterende investeringer?

Arne Riis: Både ja og nej, tror jeg. Vores internationale BDO-undersøgelser fra starten af året viser, at der var øget fokus på at sikre portefølje-selskaber blandt private equity-investorer. Det er ikke det samme som, at der ikke var interesse for nye investeringer. Det gjaldt på det tidspunkt blandt andet for investeringer i områder som teknologi.

Samtidig har både private equity- og venture capital-fonde adgang til midler som stort set aldrig før. En opgørelse fra amerikanske Pitchbook viste, at VC-fonde havde over 189 milliarder dollars i "tørt krudt", som de enten skal investere hen over de kommende par år eller give tilbage til deres investorer. Og du skal lede længe efter en VC-fond, som ønsker at give penge, de har samlet, til en investeringsfond tilbage uden af investere noget fra den.

Strategisk og regnskabsmæssigt, hvad vil du så sige, at fokus bør være. Og er der nogle steder, hvor man som startup-virksomhed bør følge specielt godt med?

Arne Riis: Danmark har generelt klaret sig rigtig godt igennem, hvad der nok er første omgang af Covid-19. Da adgangen til andre markeder fortsat er god, og der er gode muligheder for kontinuerlig vækst, vil Danmark være et godt sted at investere. Det er kvaliteter, som er værd at slå på, hvis du som startup leder efter flere midler. Samtidig har vi et godt udgangspunkt for digital omstilling, hvor vi er med fremme. Det er et område, der kommer ekstra fokus på i de kommende år.

De lavere grænser for at komme ind på nye markeder via digitale salgskanaler er desuden et område, som kan give mange nye muligheder – og nye konkurrenter, så et vågent øje til brancheudviklingen er altid en god idé. Samtidig er der nye tiltag på vej inden for skatteområder, som kan have en indvirkning.

Generelt kan det siges, at man som startup skal være klar over, hvad der kan være af udvikling i en pipeline af nye regler og incitamenter, inklusiv skattemæssige fordele og udfordringer, som kan komme i spil. Det gælder for både forsknings- og udviklingsfaserne såvel som de forskellige vækstfaser under kommercialisering og markedsekspansion. Her vil tæt samarbejde med rådgivere og eksperter være sin vægt værd i guld.

ARNE RIIS

Partner, Skat

+45 51417771