Skip to the content
Menu

Lønudbetalinger og -indberetninger for ansatte

Som iværksætter med en nyopstartet virksomhed vil du hurtigt finde ud af, at der skal indberettes en del administrativt til Skattestyrelsen

Udover forskudsopgørelsen og selvangivelsen skal Skattestyrelsen blandt andet også have en lønsumsindberetning, som dækker over udbetalinger til og indberetninger angående eventuelle medarbejderes løn. Og det er, hvad enten de har fået løn eller ej.

 

Dette skal du indberette til Skattestyrelsen

Senest den 10. i hver måned, skal du indberette lønoplysninger til Skattestyrelsen, som dækker over dine medarbejderes løn i den foregående måned. Det er den samme frist, du har til at betale A-skat og AM-bidrag af lønnen.

Følgende data skal fremgå af lønindberetningen:

  • Medarbejderoplysninger som navn og CPR-nummer

  • Løntimer

  • A-indkomst

  • A-skat

  • AM-bidrag

  • ATP

  • Personalegoder og skattefri godtgørelser.

 

BDO Online Løn

Som arbejdsgiver af egen virksomhed kan du selv klare udregningerne og derefter indberette lønnen på Skattestyrelsens hjemmeside. Men det kan være en bøvlet og diffus løsning, og derfor har vi hos BDO skabt et nemmere og hurtigere system.

Med BDO Online Løn er den ofte tidskrævende lønadministration gjort nemmere for dig. Med få klik kan du lave løn til din medarbejder, som automatisk vil blive indberettet til og afregnet med Skattestyrelsen. Dette vil frigøre mere tid til driften af din startup-virksomhed og andre værdiskabende opgaver.

Kontakt din BDO-rådgiver eller book et uforpligtende møde for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din startup-virksomhed med lønudbetaling og -indberetning for ansatte.

Jesper Lohmann Andersen

Senior Manager, Head of BSO Development

+45 4189 0263

Fra 2019 skal virksomheder, fonde og foreninger foretage lønindberetning hver måned til Skattestyrelsen. Også selvom der ikke er udbetalt løn. Muligheden for såkaldt sporadisk indberetning ophører.

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til at sikre, at du indberetter løn korrekt?