Skip to the content
Menu

Iværksætterselskaber afskaffes, og anpartskapital nedsættes

Den 9. april 2019 vedtog Folketinget en ny lov, der betyder, at iværksætterselskaber (IVS) bliver afskaffet, og anpartskapitalen i anpartsselskaber bliver nedsat.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at stifte et iværksætterselskab. Ligeledes betyder det også, at eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til anpartsselskaber eller opløses inden for en overgangsperiode på 2 år. Hvis der ved tidspunktet for omregistreringen ikke er en selskabskapital og en bunden reserve på mindst 40.000 kr., så skal der foretages en kapitalforhøjelse, inden registreringen til anpartsselskab kan foretages. Bliver der ikke foretaget en omregistrering inden for de 2 år, så kan Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

I samme omgang gælder det også, at kapitalen for et anpartsselskab nedsættes fra 50.000 til 40.000 kr.

Overgang fra IVS til ApS

Når et selskab omregistreres fra IVS til ApS, skal der som udgangspunkt udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand/revisor om, at kapitalen er til stede på omregistreringstidspunktet.

For at sikre en lettere overgang fra IVS til ApS kan et IVS i visse tilfælde omregistreres til ApS uden en erklæring fra en vurderingsmand/revisor. Det er dog et krav, at der foreligger et nyere revideret årsregnskab og en ledelseserklæring om, at kapitalen er til stede.

Det betyder, at ledelsen kan undlade at indsende en erklæring, udfærdiget af en vurderingsmand/revisor, om kapitalens tilstedeværelse ved omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab, hvis det seneste årsregnskab:

  • Udviser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr.
  • Er forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer (revision eller udvidet gennemgang).
  • Har en balancedag, der ikke ligger tidligere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistreringen til anpartsselskab.

Derudover skal ledelsen offentliggøre en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på det tidspunkt, hvor omregistreringen besluttes. Ledelseserklæringen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at omregistreringen registreres. Ledelseserklæringen skal indsendes sammen med de øvrige dokumenter til omregistreringen i forbindelse med registreringen af omregistreringen eller genoptagelsen.

Har du brug for hjælp til at omregistrere dit iværksætterselskab, står vi klar til at hjælpe dig igennem hele processen.

 

Læs her, hvordan vi kan hjælpe

RICO DAM RASLOW

Director, Tax Legal, Skat

+45 28755040

KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning til at omregistrere dit iværksætterselskab?