Skip to the content
Menu

Exit strategi for iværksættere

Har du taget stilling til en exit strategi for din startup-virksomhed?

Vores erfaring er, at mange iværksættere allerede ved etablering af deres virksomhed har tanker om, at de gerne vil sælge virksomheden på sigt. Men mange har ikke lagt en plan eller tænkt videre over, hvordan eller til hvem startup-virksomheden skal sælges. Og netop dette punkt er essentielt, hvis det i fremtiden skal gå din startup-virksomhed godt.

Planlægger du som selvstændig iværksætter at sælge din virksomhed på sigt, så er det en god ide at lægge en exit strategi. Her klarlægges det, hvordan du kan sælge virksomheden til købere, som fx kan udnytte synergier mellem deres egen virksomhed og din startup.

Vi anbefaler, at iværksættere allerede på et tidligt stadie i deres virksomhed prioriterer at lægge en exit strategi. Den får også virksomheden til at forberede sig på forandringer og fremtiden.

Hvorfor lægge en exit strategi?

Du bør som selvstændig lægge en exit strategi for din startup-virksomhed, fordi du som iværksætter og virksomhedsejer skal overveje, hvad der skal ske med virksomheden. Det kan være, hvis du fx bliver kontaktet af en konkurrent med et tilbud om at købe, eller hvis du ikke længere har lysten til at drive virksomheden og derfor gerne vil ud af den. Skal virksomhed overdrages til næste generation. Eller er målet med virksomheden, at den skal sælges?

Uanset hvad du ønsker og planlægger for fremtiden for din startup-virksomhed, så er det vigtigt at gøre disse overvejelser.

 

Exit plan

En exit plan rummer væsentlige aspekter af din virksomhed − herunder de juridiske, økonomiske, skattemæssige, ledelsesmæssige, organisatoriske og medarbejdermæssige forhold. En sådan plan vil være meget individuel for virksomheder - også for din startup. Nedenfor kommer med vi tre væsentlige punkter, som er vigtige at undersøge, og som bør overvejes i forbindelse med et salg.

 1. Hvem er køberne?
  Overvejer du, eller er du fast besluttet på at sælge din virksomhed? Så er det relevant at overveje, hvilke købere der er til din startup-virksomhed. Hos BDO kan vi hjælpe dig med at afsøge mulige købere af din virksomhed. Det gør vi ved fx at klarlægge virksomhedens konkurrenter, kunder og leverandører m.fl. Ligeledes drager vi også fordel af vores netværk inden for branchen, hvor vi også afsøger, om der er nogle interesserede købere.

 2. Er den pris, du kan få for din virksomhed lige nu, høj nok?
  De fleste virksomhedsejere eller iværksættere sigter efter den bedste pris for deres virksomhed. Men der kan være forskel på, hvad man drømmer om, og hvad man reelt kan få for sin virksomhed. Der er forskellige måder, hvorpå prisen kan fastlægges. Det betyder også, at der ikke kun er et facit.

  BDO kan hjælpe dig med en værdiansættelse af din virksomhed. Vi kan også hjælpe med at validere en vurderet pris på din virksomhed. På den måde kan du få en ide om, hvorvidt det er det rigtige tidspunkt at gå i markedet med sin startup-virksomhed.

 3. Den ledelsesmæssige situation i virksomheden
  Lederen er ofte en vigtig ressource og aktiv i en virksomhed. Hvis en ejerledet virksomhed skal sælges, er det derfor vigtigt at overveje, om der er ledelsesressourcer til stede i virksomheden, som kan lede virksomheden videre efter et salg, hvor den nuværende ejerleder træder tilbage.

  Det er fx fordelagtigt, hvis ejeren over tid har trukket sig fra den daglige drift og i stedet indsat en ny ledelse. Er dette tilfældet, er det væsentligt at sikre sig, at denne ledelse fortsætter under en ny ejer, da det er en vigtig faktor for et salg. Ligeledes er det vigtigt, at alle aftaleforhold er veldokumenteret, så de ikke frafalder i forbindelse med ejerskiftet.

 

Få professionel sparring til iværksættere

Når du udarbejder din exit plan, kan det give mening at sparre med din rådgiver eller revisor, da han/hun kender din startup-forretning og kan rådgive langsigtet og professionelt. Din rådgivende revisor kan også hjælpe med faglig viden inden for skat, selskabsstruktur, værdiansættelse, finansiering og meget mere, der er vigtigt i forbindelse med et salg af din virksomhed.

Har du brug for hjælp til at udarbejde din startup-virksomheds exit plan? Kontakt os og få et uforpligtende møde.

Lasse Fredborg

Partner, Corporate Finance

+45 41890201

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til at udarbejde din virksomheds exit plan?