Skip to the content
Menu

Virksomhedsoverdragelse for iværksættere

En virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed får ny ejer, og virksomheden hermed overdrages til en anden. En virksomhedsoverdragelse kan bunde i mange årsager fx et generationsskifte, et ejerskifte eller et køb eller et salg af virksomheden. Er du iværksætter og har din egen startup-virksomhed, kan det være særligt svær at skulle overdrage virksomheden til en anden. 

Uanset årsagen, så medfører virksomhedsoverdragelsen en række foranstaltninger, som du som arbejdsgiver og selvstændig iværksætter skal være opmærksom på. Det er fx et krav, at arbejdsgiveren skal give besked om årsagen til overdragelsen samt informere om de juridiske, økonomiske og sociale følger for medarbejderne. Derudover skal du som udgangspunkt være opmærksom på, at medarbejderne er ansat på de samme betingelser og vilkår som inden overdragelsen.

Hvem startup-virksomheden skal overdrages til? Det kan have betydning for regler og vilkår for overdragelsen samt den videre drift af virksomheden. Der er typisk tre kandidater til at overtage virksomheden: Et familiemedlem, en medarbejder eller en tredjemand.

  • Familiemedlem
    Er det et familiemedlem, der skal overtage virksomheden, så betegnes det oftest som et generationsskifte. Du kan læse mere om et generationsskifte her.

  • Medarbejder
    En anden mulighed er, at en eller flere medarbejdere overtager og viderefører virksomheden. Det vil typisk være betroede og loyale medarbejdere, som har været en del af virksomheden flere år, og som dermed kender forretningens styrker og svagheder. Det er muligt at overdrage aktier med succession til nære medarbejdere efter de samme regler, som gælder ved familieoverdragelse. Det medfører, at overdrageren ikke skal beskattes af sin aktieavance. Vi anbefaler, at du søger råd hos din revisor, der kan rådgive om de mere konkrete regler og forhold.

  • Tredjemand
    Er det ikke en mulighed at overdrage virksomheden til et familiemedlem eller en medarbejder, så er et salg af virksomheden til en ekstern et alternativ. Et af de første steps i denne proces er at få værdiansat virksomheden.

 

Skal du overdrage din startup-virksomhed?

Når du skal overdrage din startup-virksomhed, er det ofte en god idé at søge professionel rådgivning og sparring. Sammen med din rådgiver kan du lægge en strategi for virksomhedsoverdragelsen − herunder hvornår den skal finde sted, hvordan det bedst gøres i praksis, hvad virksomheden skal koste mv. God rådgivning kan være med til at sikre, at overdragelse sker efter gældende regler og på de bedste betingelser. Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe og rådgive dig, hvis du skal overdrage din startup-virksomhed. 

Lasse Fredborg

Partner, Corporate Finance

+45 41890201

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til at overdrage din virksomhed?