Skip to the content
Menu

Årsregnskab og revision for iværksættere

Hensigten med revision fra en revisor er at give din startup-virksomhed − og virksomhedens interessenter − en neutral og objektiv gennemgang af fx et regnskab.

Det er revisors pligt at anføre, om din virksomheds årsregnskab opfylder alle love og regler. Derudover skal din revisor forholde sig til, om din startup-virksomheds regnskab giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske tilstand.

Som selvstændig er det din og din virksomheds pligt at bogføre alle indtægter og udgifter, og hvert år ved årets afslutning aflægger du årsregnskab. Kravene til regnskabet afhænger af, hvilken type virksomhed du har, og hvilke regler der aflægges regnskab efter.

De fleste virksomheder - herunder også startups - aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven. Kravene hertil kan du læse mere om her.

 

Revisionspligt eller ej?

Hvorvidt du skal have en revisor eller ej, kommer blandt andet an på, hvilken virksomhedsform du har valgt for din startup-virksomhed.

Hovedreglen er, at hvis du har valgt et kapitalselskab − det vil sige et anparts- eller aktieselskab − så er du ifølge lovgivningen underlagt revisionspligt. Der er dog en undtagelse for mindre selskaber, som kan vælge revisionen fra, hvis de to år i træk ligger under minimum to af de nedenstående tre grænser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.

  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.

  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Et nystiftet selskab kan fravælge revisionen, hvis selskabet ikke overskrider to af de tre grænser i første regnskabsår.

Hvis du derimod har valgt en personligejet virksomhed − en enkeltmandsvirksomhed − eller et interessentskab, så er du ikke underlagt revisionspligt.

 

Værdibaseret rådgivende revision for startups

Vores revisorer udfører en såkaldt værdibaseret rådgivende revision. Det vil sige, at vi ud over den lovpligtige revision har fokus på at tilføre din startup-virksomhed værdi.

Vores revisorer er derfor altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen identificeres opgaveområder, der kan lette den daglige drift. Det kan fx dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles, eller om direkte omkostningsbesparelse.

Vi kan udføre revision, udvidet gennemgang eller review for dig. Vi reviderer aktie- og anpartsselskaber, afgiver it-erklæringer og attesterer alle former for tilskudsregnskaber, selskabsretlige forhold som fx stiftelse, kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, forsikringsopgørelser mv.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan maksimere din indkomst som selvstændig iværksætter, hjælpe dig med din forretningsplan, den daglige drift og udviklingen af din virksomhed.

Lad os hjælpe dig med din løbende revision og dit årsregnskab, så du sikrer dig, at de lovmæssige krav er overholdt.

Claus Bonde Hansen

Chief Compliance Officer, Senior Partner, statsautoriseret revisor

+45 4057 0301

Download vores gratis publikation, hvor vi har samlet udvalgte regnskabsartikler om årsregnskabslovens regler i praksis.

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til løbende revision eller til dit årsregnskab?